انتخابگرهای صفت یا Attribute Selectors در CSS

سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان محترم سایت آموزشی دنا یار ، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. لطفا در ادامه با آموزش انتخابگرهای صفت یا Attribute Selectors در CSS با من همراه باشید.

انتخابگرهای صفت یا Attribute Selectors در CSS

Dena Yar

انتخابگرهای صفت یا Attribute Selectors در CSS

ما در سی اس اس میتونیم با استفاده از انتخابگرهای صفت یا صفات یا ویژگی برای عناصر HTML استایل مورد نظرمون رو تعریف نماییم، به فرض مثال میتونیم میگیم که مثلا پاراگراف هایی که صفت title دارند رنگ پس زمینه شون آبی باشد و یا غیره که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد.

در ادامه و تا پایان این بخش میخواهیم با انتخابگرهای صفات زیر آشنا شویم و باهاشون کار کنیم :

  • [attribute]
  • [attribute=”value”]
  • [attribute~=”value”]
  • [attribute|=”value”]
  • [attribute^=”value”]
  • [attribute$=”value”]
  • [attribute*=”value”]

Dena Yar

انتخابگر [attribute] در CSS

ما با استفاده از این انتخابگر در CSS میتونیم انتخاب کنیم عناصری را که دارای صفات می باشند و سپس دستورات CSS مورد نظرمون رو بروی آن عناصر اعمال نماییم.

مثال شماره ۱ : انتخاب کن تمام لینک هایی را که دارای صفت یا ویژگی target می باشند.

« امتحان کنید

مثال شماره ۲ : انتخاب کن تمام لینک هایی را که دارای صفت title و target می باشند.

« امتحان کنید

مثال شماره ۳ : انتخاب کن پاراگراف هایی را که دارای صفت title می باشند.

« امتحان کنید

مثال شماره ۴ : انتخاب کن تمامی تصاویری را که دارای صفت alt می باشند.

« امتحان کنید

Dena Yar

انتخابگر [“attribute=”value] در CSS

این انتخابگر داره میگه انتخاب کن صفاتی را که دارای یک مقدار مشخص می باشند، یعنی در واقع انتخاب کن اون عنصری رو که مقدار صفت آن برابر است با مقدار موجود در قسمت Value .

مثال شماره ۱ : انتخاب کن لینک هایی را که مقدار صفت target شون برابر است با blank_

« امتحان کنید

مثال شماره ۲ : انتخاب کن پاراگراف هایی را که مقدار صفت title شون برابر است با denayar

« امتحان کنید

مثال شماره ۳ : انتخاب کن تصاویری را که مقدار صفت alt شون برابر است با logo و cat

« امتحان کنید

Dena Yar

انتخابگر [“attribute~=”value] در CSS

ما با استفاده از این انتخابگر میتونیم یجورایی شرط بزاریم که انتخاب کن عناصری را که مقدار صفت شون دارای یک مقدار مشخص یا خاص می باشد.

مقدار مورد نظر یا باید بصورت کامل و تکی نوشته شده باشد و یا باید با استفاده از یک فاصله از کلمه ی دیگر جدا شده باشد تا بتواند انتخاب شود.

مثال شماره ۱ : انتخاب کن تمامی صفات title را که مقدارشون دارای کلمه dena می باشد.

« امتحان کنید

مثال شماره ۲ : انتخاب کن تمام کلاس هایی را که مقدارشون دارای کلمه dena می باشد.

« امتحان کنید

Dena Yar

انتخابگر [“attribute|=”value] در CSS

این انتخابگر هم دقیقا شبیه انتخابگر قبلی است فقط با این تفاوت که میاد و عناصری را انتخاب میکنه که مقدار صفاتشون یا بصورت کامل نوشته شده باشند و یا با استفاده از خط ربط (-) از هم جدا شده باشند.

مقدار مورد نظر یا باید بصورت کامل و تکی نوشته شده باشد و یا باید با استفاده از یک خط ربط (-) از کلمه ی دیگر جدا شده باشد تا بتواند انتخاب شود.

مثال شماره ۱ : انتخاب کن تمامی کلاس هایی را که مقدارشون برابر است با dena

« امتحان کنید

مثال شماره ۲ : انتخاب کن تمامی صفات title را که مقدارشون برابر است با dena

« امتحان کنید

Dena Yar

انتخابگر [“attribute^=”value] در CSS

این انتخابگر میگه انتخاب کن صفاتی را که مقدارشون با یک مقدار مشخص شده شروع شده باشد، یعنی اگر مقدار مشخص شده در پایان مقدار صفت وجود داشته باشد دیگر انتخاب نخواهد شد. باید حتما مقدار مورد نظر در ابتدای مقدار صفت اومده باشد تا بتواند انتخاب شود.

مثال : انتخاب کن تمامی کلاس هایی را که ابتدای مقدارشون برابر باشد با dena

« امتحان کنید

Dena Yar

انتخابگر [“attribute$=”value] در CSS

این انتخابگر دقیقا میاد و برعکس انتخابگر قبلی عمل میکنه، این انتخابگر صفاتی را که آخر مقدارشون برابر است با مقدار مشخص شده، را انتخاب میکند.

مثال : انتخاب کن تمامی کلاس هایی را که آخر مقدارشون برابر است با مقدار yar

« امتحان کنید

Dena Yar

انتخابگر [“attribute*=”value] در CSS

این انتخابگر داره میگه انتخاب کن تمامی صفاتی را که مقدارشون دارای حداقل یک حرف از مقدار مشخص شده می باشد. یعنی بفرض مثال مقدار مشخص شده ما d است، پس اگر مقدار صفت به این صورت باشد dena انتخاب می شود چون حرف d درون آن قرار دارد.

مثال شماره ۱ : انتخاب کن تمامی کلاس هایی را که حرف d درون مقدارشون قرار دارد.

« امتحان کنید

مثال شماره ۲ : انتخاب کن فقط پاراگراف هایی را که حرف d درون مقدار صفت title شون قرار دارد.

« امتحان کنید